Stitch label paper

5,000원
수량
품절된 상품입니다.
주문 수량   0개
총 상품 금액 0원
쉽고 빠른
토스페이 간편결제
네이버 블로그

Manufactured by Comfortable

Material :  Paper

Size : 5cm x 8cm

 

 

 

 

 

 

컴포터블 감성을 담은 스티치 라벨 편지지입니다. 

종이봉투, 선물 상자 또는 유리병에 끈으로 

고리를 걸어 선물과 함께 전해보세요

간단한 메시지를 적기에 알맞은 미니 사이즈입니다.

직접 미싱을 하여 포인트를 주었으며 두 가지 타입으로 

각 3개씩 총 6개 세트 구성입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

글쓴이
비밀번호
비밀번호 확인
선택하세요
평점 주기
작성된 후기가 없습니다.
후기 수정
글쓴이
평점 주기
목록으로 가기

Stitch label paper

5,000원
추가 금액
수량
품절된 상품입니다.
주문 수량   0개
총 상품 금액 0원
재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
네이버 블로그
floating-button-img