line plate

34,000원
수량
품절된 상품입니다.
주문 수량   0개
총 상품 금액 0원
쉽고 빠른
토스페이 간편결제
네이버 블로그

line plate

 

 

Size : 20.6㎝ × 2.4㎝

전자렌지 , 식기세척기 , 오븐 불가능

 

made in japan

 

 

 

 

 

라이트한 그레이 빛에 가까운 화이트 컬러에

브라운과 그레이 빛의 테두리 라인이 돋보이는 플레이트입니다. 

무게감도 있고 유약의 크랙이 멋스러워 

무엇을 두어도 멋스럽게 연출이 되는 

멋진 플레이트인 거 같습니다!

메인 요리를 담아 내기에 알맞은 사이즈이며 

 1인 브런치 플레이트로도 훌륭한 사이즈입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

글쓴이
비밀번호
비밀번호 확인
선택하세요
평점 주기
작성된 후기가 없습니다.
후기 수정
글쓴이
평점 주기
목록으로 가기

line plate

34,000원
추가 금액
수량
품절된 상품입니다.
주문 수량   0개
총 상품 금액 0원
재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
네이버 블로그
floating-button-img